שם הסטודנט
מספר תעודת זהות
כתובת דואר אלקטרוני

היקף לימודים במחלקה
תחום לימודים

בחר מהרשימות הבאות את הקורסים שהשלמת עד כה
קורסי חובה כללית
סה"כ :0 נק"ז
קורסי חובה מסלולית
סה"כ :0 נק"ז
קורסי בחירה מסלולית
סה"כ :0 נק"ז
קורסי בחירה כללית
סה"כ :0 נק"ז
סה"כ :0 נק"ז

בחר מהרשימות הבאות את הקורסים שאתה מתכוון לקחת בעתיד
קורסי חובה כללית
סה"כ :0 נק"ז
קורסי חובה מסלולית
סה"כ :0 נק"ז
קורסי בחירה מסלולית
סה"כ :0 נק"ז
קורסי בחירה כללית
סה"כ :0 נק"ז
סה"כ :0 נק"ז

סה"כ :0 נק"ז